Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym istniejącym na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1999 roku.

 

Nowatorskie rozwiązania, które stosujemy w naszej działalności powodują, że możemy być postrzegani jako niezależny doradca który wyznacza, co i jak należy ubezpieczać. Firma nasza potrafi przejąć na swoją odpowiedzialność ciężar zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym u naszych klientów.

 

Staranna analiza potrzeb klienta, odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, kilkuletnia obsługa programów ubezpieczeniowych zarówno w dużych podmiotach jak i  małych firmach oraz współpraca z  czołowymi zakładami  ubezpieczeń w Polsce pozwalają nam na tworzenie szczególnie atrakcyjnych ofert.
 


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna