Głównym naszym Klientem jest Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. oraz Holding KW sp. z o.o. i jej spółki zależne. Świadczymy także usługi brokerskie na rzecz Klientów nie związanych z górnictwem.

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym obsługującym ubezpieczenia jednostek organizacyjnych miast i gmin a także przedsiębiorstw:

  • – transportowych,
  • – budowlanych,
  • – motoryzacyjnych,
  • – turystycznych,
  • – i innych.

O dbałości o klienta i jakości naszych usług mogą świadczyć poniższe listy referencyjne:

 

 


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna