Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o.  

Broker Ubezpieczeniowy   

                                                                                     

         44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B, skr. Pocz. 255         

Tel.: (0-32) 302-05-20   Fax.: (0-32) 302-05-25

email: gsb@ggu.pl

NIP: 631-12-08-102
KRS: 0000089465

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr. 600/99
Rejestr KNUIFE nr. 00000571/U

Kapitał zakładowy: 55.000,00 zł – opłacony w całości

Prezes Zarządu: Roman Przybyła

Wiceprezes Zarządu: Karol Suchoń

 


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna