Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. w   dniu  04.05.1999r. uzyskała  zezwolenie  Państwowego  Urzędu  Nadzoru Ubezpieczeń  nr  600/99  na  prowadzenie  działalności  brokera w zakresie  ubezpieczeń.

Nasza spółka została powołana w 1999r. w celu kompleksowej obsługi ubezpieczeń majątkowych w Gliwickiej Spółce Węglowej SA. w skład której wchodziły: kopalnia Szczygłowice, Knurów, Makoszowy, Sośnica, Gliwice, Dębieńsko, Bolesław-Śmiały.

Z uwagi na obsługę kopalń Gliwickiej Spółki Węglowej SA oraz lokalny zasięg działalności zaistnieliśmy na rynku ubezpieczeniowym pod nazwą Gliwicka Spółka Brokerska Sp. z o.o.

Kolejne lata przynosiły wyzwania na szybko rozwijającym się rynku ubezpieczeń  ponadto wymagały pełnej adaptacji w obsłudze branży górniczej poddawanej wieloetapowemu procesowi restrukturyzacji.

Stale wzrastająca liczba obsługiwanych klientów z poza terenu Gliwic skłoniła nas do zmiany nazwy firmy na Górnośląską Spółkę Brokerską Sp. z o.o. Nowa nazwa spółki funkcjonuje od marca 2003r.

Z chwilą powstania Kompanii Węglowej S.A. a po przekształceniach i powstaniu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.  wpisaliśmy się w pełną współpracę z nowym podmiotem górniczym w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Gwarancją wysokiego poziomu usług ubezpieczeniowych przez nas świadczonych jest posiadanie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę 1 250 618,00 EURO  na jedno i 1 875 927,00 EURO na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Aktualnie Górnośląską Spółkę Brokerską Sp. z o.o. tworzy zespół 10 brokerów którzy obsługują w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej kopalnie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Holding KW sp. z o.o., oraz jej spółki zależne, kilkanaście firm około górniczych a także przedsiębiorstwa o innym profilu działalności oraz jednostki samorządu terytorialnego.


Górnośląska Spółka
Brokerska Sp. z .o.o.

Broker Ubezpieczeniowy


44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B,
skr. Pocz. 255
Tel.: (32) 302-05-20
Fax.: (32) 302-05-25
email: gsb@ggu.pl

Jak dojechać?
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod.gsb@ggu.pl


Klauzula informacyjna